KLEINNOODwebsite.jpg

kleinnood

Ons lied voor jouw bijzonder verhaal

Over kleinmoedigheid

moedige kwetsbaarheid

en dapper verdriet.

 

Kleinnood & Covid -19

Kleinnood wil van betekenis zijn voor mensen die omwille van Covid-19 iets ingrijpends hebben meegemaakt.


Voor mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun naasten. Voor mensen die zich kwetsbaar voelen na deze intense periode. Voor iedereen die hier op een bijzondere manier betekenis aan wil geven. 

Voor al deze bijzondere verhalen schrijft Kleinnood persoonlijke liederen. 

 
 

o v e r  k l e i n n o o d

Kleinnood is een project dat persoonlijke liederen maakt als een klein gebaar van troost.
Deze muziekstukken op maat worden uiteindelijk heuse ‘levensliederen’: liederen die iets vertellen over een leven, over verdriet, over liefde, verbinding: over jou.
Het zijn verteerliederen, liederen die helpen dragen en steunen.

 
afbeelding 3

P R A K T I S C H

Tijdens een eerste ontmoeting luisteren we naar jouw verhaal. In woord, in stilte of soms in de muziek. Er ontstaat  een samenwerking, een dialoog. Het lied wordt van jou en voor jou alleen.

Tijdens een tweede ontmoeting brengen we het lied live zoals jij dat wil. Jij kiest waar, hoe en met wie je naar jouw lied wil luisteren. Wij geven je een opname mee op CD, zodat het lied altijd bij jou blijft.

Indien je interesse hebt voor jezelf, of voor iemand anders, gelieve ons een mail te sturen naar: info@kleinnood.net. Ook voor vrijblijvende info.

Kleinnood is overal waar troost welkom is.

R I C H T P R I J S

Kleinnood wil voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom hanteren wij een richtprijs van 250 euro. Indien dit bedrag een probleem vormt, geven we de mogelijkheid om zelf een prijs voor te stellen. Deze richtprijs dient er voor om onze werking te kunnen blijven garanderen en uit te breiden.


In deze richtprijs zit:
een eerste kennismakingsgesprek
het maakproces van het lied

onkosten vervoer

​het live optreden
opname CD

Vandaag was Kleinnood te gast op een tro
 
opnamedag! _#kleineliederen_#kleinmoedig

s t e u n  k l e i n n o o d

Een lied schrijven is een intensief traject dat we met veel liefde en zorg dragen.

Extra steun is welkom om onze werking uit te breiden en verder te ontwikkelen.

Je kunt via een gift ook een lied schenken aan iemand anders die het nodig heeft.

Giften kun je vanaf eender welk bedrag storten op onderstaand rekeningnummer met vermelding:

'gift voor Kleinnood'. 

BE44 0018 6415 0545

Een dank in duizend toonaarden. 

 

Femke

Femke werkte jarenlang als kunstdocente in sociaal-artistieke projecten met kinderen en studenten onderwijs. Ze gaf regelmatig vormingen rond creatief denken aan leerkrachten. Daarna volgde zij samen met Manon de opleiding Muziektherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent waar het idee voor Kleinnood ontstond. Ze heeft een grote liefde voor de taal en schrijft al jaren eigen (lied)teksten die ze begeleidt op piano of gitaar. Op de blog Kleinnood kun je haar teksten terugvinden. Tijdens de opleiding specialiseerde ze zich in rouw en op dit moment volgt ze de  opleiding tot rouwconsulente met als doel haar eigen praktijk op te starten.

Manon

Sinds kleins af aan speelt muziek een belangrijke rol in Manon’s leven. Iets doen met muziek voor mensen is een wens die ze reeds lang koestert en kon verwezenlijken dankzij haar opleiding als muziektherapeut. Deze opleiding volgde ze aan de Arteveldehogeschool in Gent na haar studies ergotherapie. Momenteel is Manon werkzaam als muziektherapeut in het Psychiatrisch Centrum Karus te Melle. Daarnaast is zij muzikant bij House-of-Music waar ze zich specialiseerde in het musiceren met jonge kinderen.

 

"Mooi verhaal, gedragen door mooie mensen. Heerlijk warm en ontroerend rakend".

 

't Laatste Woord

Tijdens het maakproces van een persoonlijk lied, heeft de liedontvanger altijd het laatste woord. Het is dat eigen, unieke verhaal, dat mag weerklinken. Het is dan ook niet voor niets dat we samenwerken met 't Laatste Woord. Bezieler Ann geeft een nieuwe betekenis aan afscheid nemen en verzamelt teksten en beelden van nabestaanden voor hun geliefde. Net als de liederen worden deze zorgvuldig bewaard. Kleinnood en 't Laatste Woord staan samen voor de kracht van bijzondere verhalen tijdens kwetsbare momenten.

https://www.facebook.com/tLaatsteWoord/

https://www.tlaatstewoord.be/

 

t r o o s t   b i j   d e m e n t i e

In het woonzorgcentrum Borsbeekhof in Borgerhout is Kleinnood te gast om liederen te schrijven voor ouderen met dementie. Om dit mogelijk te maken wordt Kleinnood ondersteund door het district Borgerhout. 

We nemen tijd om naar het persoonlijke verhaal van een oudere met dementie te luisteren hoe verbrokkeld dat verhaal ook mag zijn. Familieleden worden betrokken en ondersteunen mee het maakproces van het lied. 

Muziek werkt verbindend. Liederen hebben van oudsher de kracht om
universeel leed draaglijker te maken. Een persoonlijk lied is een symbool van
troost en verdwijnt nooit.

sponsorlogo_District-Borgerhout_1500x300
 
 

©2018 by kleinnood. Proudly created with Wix.com