Samenwerking

Schermafbeelding 2020-08-10 om 20.10.32.

't  L a a t s t e   W o o r d

Tijdens het maakproces van een persoonlijk lied, heeft de liedontvanger altijd het laatste woord. Het is dat eigen, unieke verhaal, dat mag weerklinken.

Het is dan ook niet voor niets dat we samenwerken met 't Laatste Woord.

 

Bezieler Ann geeft een nieuwe betekenis aan afscheid nemen en verzamelt teksten en beelden van nabestaanden voor hun geliefde.

Net als de liederen worden deze zorgvuldig bewaard.

Kleinnood en 't Laatste Woord staan samen voor de kracht van bijzondere verhalen tijdens kwetsbare momenten.

https://www.facebook.com/tLaatsteWoord/

https://www.tlaatstewoord.be/

T r o o s t   b i j   d e m e n t i e

In het woonzorgcentrum Borsbeekhof in Borgerhout is Kleinnood te gast om liederen te schrijven voor ouderen met dementie. 

Om dit mogelijk te maken wordt Kleinnood ondersteund door het district Borgerhout. 

We nemen tijd om naar het persoonlijke verhaal van een oudere met dementie te luisteren hoe verbrokkeld dat verhaal ook mag zijn. Familieleden worden betrokken en ondersteunen mee het maakproces van het lied. 

Muziek werkt verbindend. Liederen hebben van oudsher de kracht om
universeel leed draaglijker te maken.

Een persoonlijk lied is een symbool van
troost en verdwijnt nooit.

sponsorlogo_District-Borgerhout_1500x300